Andrzej6289

Andrzej6289

 
Liczba punktów: 38233
Liczba pytań: 1845 [ zobacz ]
Liczba odpowiedzi: 32711 [ zobacz ]
Płeć: mężczyzna

 
 

Spotkał mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam.


Bóg mój i wszystko moje. Cóż więcej mogę chcieć gdy Boga za Ojca mam.

" A biada milczącym o Tobie, że mając mowę, stali się niemymi" św. Augustyn

Wy, którzy wierzycie, obudźcie się, bo Pan Was potrzebuje i oby o Was nie zapomniał gdy przyjdziecie do Niego w chwili próby, a On wtedy Wam powie:

„"Panie, panie, otwórz nam!". Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was". Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.” (Mt 25 11b-13) (Mt 25 31-46)

Nie marnujmy czasu na oddychanie w ciemności, bo nie wiemy ile czasu mamy.
Głośmy światu Miłość, którą obdarzył nas Ojciec w Swoim Synu Jezusie.

Pokój z Wami:)
Alleluja!

 
 
 
 
Nie Lękajcie się.jpg Pan Jezus i Anioł.jpg Krzyz_w_zadymce.jpg Image05.jpg DSC01808_cr.jpg Cristiada.jpg 150227.jpg